Cena: Kvantna analiza + individualna preporuka ishrane, fizičke aktivnosti i suplemenata od strane nutricioniste prema dobijenim rezultatima u pisanoj formi:  2970din

Trenutna cena: Kvantna analiza bez individualnog  jelovnika i dodatnih analiza od strane nutricioniste 970din



Kompletna analiza stanja organizma na osnovu 36 parametara + . Brzo, lako i efikasno rešite deficite Vašeg organizma.

Ako se pitate kako je to moguće, u nastavku teksta sledi objašnjenje.

 

Šta je Kvantna Rezonantna Magnetna Analiza?

Najsavremenija tehnologija kvantne medicine koja koristi magnetnu rezonancu i merenje frekvencija elektromagnetnih impulsa tela. Nastala je u Sovjetskom Savezu za potrebe svemirskog programa i vazduhoplovstva, a primenjivana za kontrolu zdravlja astronauta, pilota, vrhunskih sportista-olimpijaca i ljudi specijalnih zanimanja. Pokazavši izvanredne rezultate postala je širokoprimenjena. Nalazi prikazuju kompletnu sliku funkcionalnog stanja celog organizma. Ova metoda otkriva i analizira informacije o psihofizičkom stanju organizma koje mogu da ukažu na neka oboljenja mnogo pre nego što se manifestuju na fizičkom nivou i što je najvažnije sve to bez zračenja, vađenja krvi i drugih neprijatnih analiza.

Kako radi?

Ljudsko telo se sastoji od velikog broja ćelija koje kontinuirano rastu, razvijaju se, regenerišu, menjaju i umiru. U telu odrasle osobe 25 miliona ćelija podeli se u minuti, dok se regeneriše oko 100 miliona krvnih ćelija. Tokom procesa ćelijske deobe i rasta, atomska jezgra pod naponom stvaraju bazičnu osnovu naših ćelija a superbrzi elektroni izvan jezgra su u neprestanim promenama zbog čega dolazi do konstantnog emitovanja elektromagnetnih talasa. Ti talasi koje naše telo emituje su pokazatelj stanja našeg organizma i razlikuju se od stanja do stanja u komparaciji: zdravo, manje zdravo, bolesno, itd. Ukoliko smo u stanju da pročitamo ove elektromagnetne talasne signale, možemo „pročitati“ i stanje našeg organizma.
Kvantna medicina smatra da je osnova svake bolesti upravo promena frekvencije tih izvanjezgarskih ćelijskih elektrona, promene njihovih orbita koje prouzrokuju promene na nivou atoma, zatim u malim, pa većim biomolekulima, konačno promenama u samoj ćeliji i organu koji ona čini. Ukoliko se promeni frekvencija elektrona, promeniće se elektromagnetni talas koji stiže od posmatranog atoma.
Te promene do kojih dolazi zbog bolesti i fizičkih promena u nutritivnoj oblasti su obično slabe i variraju od nano do mikrogausa. U principu, energija i frekvencija prolaze kroz pojačavač i stižu do softvera koji ih potom procesuira upoređujući dobijene rezultate sa onima koje spadaju u normalne kvantne vrednosti. Veličina dobijenih vrednosti ukazuje na prirodu i vrstu promena ćelijskih vrednosti.

Tretman je namenjen kako ženama, tako i muškarcima. U našem salonu radi profesionalni zdravstveni tim sa diplomama Visoke zdravstvene škole iz Zemuna, koji je svojim iskustvom i individualnim pristupom ispunio očekivanja velikog broja zadovoljnih klijenata.

Analizom se dobijaju rezultati za:

 • Kardiovaskularni i cerebrovaskularni sistem
 • Gastrointestinalnu funkciju
 • Funkciju jetre
 • Funkciju debelog creva
 • Funkciju žuči
 • Funkciju gušterače
 • Funkciju bubrega
 • Funkciju pluća
 • Mozga i nerava
 • Bolesti kostiju
 • Mineralnu gustinu kostiju
 • Reumatoidne bolesti kostiju
 • Indeks rasta kostiju
 • Šećer u krvi
 • Mikroelemente
 • Vitamine
 • Aminokiseline
 • Koenzime
 • Endokrini sistem
 • Imunološki sistem
 • Ljudski toksin
 • Teške metale
 • Osnovne fizičke kvalitete
 • Alergije
 • Gojaznost
 • Kožu
 • Oči
 • Kolagen
 • Meridijane
 • Puls srca i mozga
 • Masnoću u krvi
 • Prostatu
 • Muške polne funkcije
 • Spermu i seme
 • Ginekologiju
 • Grudi
 • Menstrualni ciklus
 • Sveobuhvatan izveštaj

Napomene:

 • jedan sat pre dijagnostike suzdržite se od konzumiranja hrane, a dva sata pre od alkohola, kafe I čaja
 • prilikom analize ne smete imati ništa od metala na telu
 • analizu ne mogu da rade osobe sa metalnim implantom u telu
 • ovo nije zamena za lekarski pregled, već samo pomoćno sredstvo dijagnostikovanja bolesti u fazi dok još nema organskih promena